I bestyrelsen for DSKFNM har vi udskudt beslutningen om, hvorvidt vi skal afholde DSKFNMs årsmøde i 2020 eller ej, så længe som muligt. Vi har med glæde fulgt den positive udvikling af COVID19 epidemien, og har på den baggrund været forsigtigt positive, og skelet meget til regeringens gradvise oplukning af samfundet.
Der er imidlertid andre faktorer, der også gør sig gældende, herunder Regionernes retningslinjer om kursus- og kongresaktivitet i den nærmeste fremtid. For at skærme de kliniske funktioner har Hospitalsdirektørkredsen i Region Hovedstaden besluttet, at der skal være en restriktiv tilgang til afholdelse af postgraduate kurser og uddannelse i hele 2020. Det gælder også kongresser og årsmøder. Det samme gælder for Region Sjælland. Mange afdelinger på Sjælland må ikke sende folk til fysiske møder af en vis størrelse resten af året, andre afdelinger vil kun kunne sende meget få.

Det betyder, at der ikke vil komme særlig mange fra Sjælland, hvis nogen overhovedet, til et årsmøde i september 2020. Og et bredt nationalt møde i 2020 med det sædvanlige deltagerantal er derfor ikke realistisk at gennemføre.  
Bestyrelsen for DSKFNM har derfor truffet den tunge beslutning, at vi udskyder årsmødet i 2020 til afholdelse i 2021.

De indsendte abstracts vil alle blive bedømt, og der vil blive kåret en vinder uden foredragskonkurrence, som vil blive præmieret. Som udgangspunkt vil de indsendte abstracts ikke blive offentliggjort, idet de er indsendt til præsentation i et lukket forum. Alle indsendte abstracts vil komme i betragtning til årsmødet i 2021 medmindre forfatterne ønsker det anderledes. Der bliver ikke uddelt ærespris eller årets skintillator i 2020. Alt udskydes til 2021.

Med andre ord kan vi alle glæde os til 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan samles under andre vilkår.

Det har ikke været en nem beslutning. Og det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har truffet beslutningen.