Det er Lægeforeningen der administrerer medlemskaber af Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Så hvis man f.eks ønsker at melde sig ind eller ud, skal håndtere kontingentbetaling eller vil opdatere sine personoplysninger/email foregår det via lægeforeningen.
https://minside.laeger.dk/

Den tidligere medlemsliste (med blandt andet navne, telefonnumre og adresser) bag login på den gamle hjemmeside er ikke flyttet over på den nye side og der bliver ikke oprettet en ny tilsvarende liste.