Fysikforlaget har udgivet bogen "Hospitalsfysik – stråleterapi og nuklearmedicin" , der skal understøtte temaet "Fysik i det 21. århundrede" i gymnasiets Fysik A-klasser i de kommende tre skoleår. Temaet er fra august fastsat til "Medicinsk fysik", og bogen omhandler emner som strålingsfysik og strålingsbiologi, gammakamera, SPECT og PET, produktion af isotoper, radionuklidterapi og strålebehandling inklusive partikelterapi.
To af forfatterne, Lennart Egedal Petersen og Peter Frøhlich Staanum, er medlemmer af DSKFNM.

https://lmfk.dk/Forlag-Fysikforlaget?sek_id=26&con_id=&pgrp=0&prod_id=152&pgrp_id=12