Erfaringsudvekslingsgruppe (ERFA-Basis) for Basispersonalet i Fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i DK.

Ideen opstod til årsmødet i 2015, og vi har i januar 2016 holdt det første møde.

Udvalgsmedlemmer: Der er ingen medlemmer tilknyttet dette udvalg.