Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. hjertepakkeforløb (Stabil angina pectoris og NSTEMI/ustabil angina pectoris)

Udvalgsmedlemmer

Funktion i udvalg Jobtitel Fornavn Efternavn Email Valgdato Dato for evt. genvalg Fratræder senest
Repr. DSKFNM Overlæge Philip Hasbak   14-09-2012