Her kommer information om "Specialistuddannelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin".