Lægeforeningen administrerer medlemsskab og kontingentbetaling for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Indmeldelse og udmeldelse af DSKFNM foregår derfor via Lægeforeningen.

Nyt læge-medlem

Nyt ikke-lægeligt medlem