Som annonceret på selskabets generalforsamling har bestyrelsen øremærket nogle midler til at støtte afholdelse af kursus-/mødeaktiviteter jf. vedhæftede retningslinje. Det vedhæftede ansøgningsskema skal benyttes.

Retningslinje for økonomisk støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter med interesse for Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (pdf).

Ansøgningsskema for økonomisk støtte DSKFNM (docx).