YNK er en sammenslutning af yngre læger i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Selskabet blev dannet 24.3.1998 med første ordinære generalforsamling d. 6.11.1998. Formålet med gruppen er at øge sammenholdet medlemmerne imellem både for at få større faglig gennemslagskraft i bl.a. uddannelsesforhold, men også for at give nogle sociale muligheder. Alle yngre læger som har interesse i specialet kan søge om medlemsskab. Det kan være rent forskningsmæssigt (ex. PhD studerende med sin gang på en klin.fys. afdeling), eller fordi man overvejer at søge ind i specialet eller allerede er inde i specialet.

Dagligdagen for en Yngre læge i Nuklearmedicin

Som yngre læge i nuklearmedicin har man en udfordrende og varierende dagligdag med kontakt til mange andre specialer. Arbejdsopgaverne er varierende og er blandt andet: Tolkning og beskrivelse af undersøgelser/scanninger af patienter ud fra den aktuelle kliniske kontekst. Tolkningen af hybridscanninger (SPECT /CT, PET/CT eller PET/MR) sker ofte i samarbejde med kollega i diagnostisk radiologi. Formidling af undersøgelsessvar og diagnoseforslag til henvisende læge. Deltagelse i tværfaglige kliniske konferencer, hvor man bidrager til videreudredning og behandling af patienter. Deltagelse i forskning og udvikling af nye metoder til diagnostik og behandling og skaber ny viden om fysiologi og patofysiologiske mekanismer. Hvis du vil vide mere om specialet og evt. besøge en afdeling indenfor specialet kan du kontakte bestyrelsesmedlemmer i YNK.

Lommekompendium og formelsamling

Louise Brinth og Ronan Berg har udarbejdet et lommekompendium og en formelsamling, der kan hentes her:

Formelsamling 2. udgave

Lommekompendium 2. udgave

 

Medlemsskab af YNK
Indmeldelse: Henvendelse til YNKs Sekretær pr. email
Kontingent: Aktuelt udgør kontingentet 0 kr
Udmeldelse: Sker ved henvendelse til YNK's Sekretær

YNK_RevisionVedtaegter_2014.pdf

Bestyrelsen i YNK

Funktion Jobtitel Fornavn Efternavn Email
Formand Læge Camilla Hoff Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær/Kasserer Læge Karen Buch-Olsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem Læge Jorun Holm Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem Læge Esben A. Carlsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem Læge Ronan Berg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant Læge Navid Chitgar Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant Læge Elisabeth Lundholm Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem Læge Maria Unni Rømer

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem Læge Camilla Bardram Johnbeck

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer afdelingerne geografisk bredt og er kontaktled for henvendelser. Herudover skal bestyrelsen holde fingeren på pulsen og opsøge eventuelle forhold der er egnet til gennemgang i YNK´s regi.