Yngre nuklearmedicinere (YNK) er en sammenslutning af yngre læger i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Selskabet blev dannet 24.3.1998 med første ordinære generalforsamling d. 6.11.1998. Formålet med gruppen er at øge sammenholdet medlemmerne imellem både for at få større faglig gennemslagskraft i bl.a. uddannelsesforhold, men også for at give nogle sociale muligheder. Alle yngre læger som har interesse i specialet kan søge om medlemsskab. Det kan være rent forskningsmæssigt (ex. PhD studerende med sin gang på en klin.fys. afdeling), eller fordi man overvejer at søge ind i specialet eller allerede er inde i specialet.

Dagligdagen for en Yngre læge i Nuklearmedicin

Som yngre læge i nuklearmedicin har man en udfordrende og varierende dagligdag med kontakt til mange andre specialer. Arbejdsopgaverne er varierende og er blandt andet: Tolkning og beskrivelse af undersøgelser/scanninger af patienter ud fra den aktuelle kliniske kontekst. Tolkningen af hybridscanninger (SPECT /CT, PET/CT eller PET/MR) sker ofte i samarbejde med kollega i diagnostisk radiologi. Formidling af undersøgelsessvar og diagnoseforslag til henvisende læge. Deltagelse i tværfaglige kliniske konferencer, hvor man bidrager til videreudredning og behandling af patienter. Deltagelse i forskning og udvikling af nye metoder til diagnostik og behandling og skaber ny viden om fysiologi og patofysiologiske mekanismer. Hvis du vil vide mere om specialet og evt. besøge en afdeling indenfor specialet kan du kontakte bestyrelsesmedlemmer i YNK.

Lommekompendium og formelsamling

Louise Brinth og Ronan Berg har udarbejdet et lommekompendium og en formelsamling, der kan hentes her:

Formelsamling 2. udgave

Lommekompendium 2. udgave

 

Medlemsskab af YNK
Indmeldelse: Henvendelse til YNKs Sekretær pr. email
Kontingent: Aktuelt udgør kontingentet 0 kr
Udmeldelse: Sker ved henvendelse til YNK's Sekretær

ynk-vedtaegter-2018.09.07.pdf 

 

Facebookgruppe til faglig og social sparring

Yngre Nuklearmedicineres Klub

 

Links

A-kurser: kfnm.web4us.dk/

Nord: videreuddannelsen-nord.dk/

Øst: laegeuddannelsen.dk/

Syd: videreuddannelsen-syd.dk/wm254121

 

Bestyrelsen i YNK

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer afdelingerne geografisk bredt og er kontaktled for henvendelser. Herudover skal bestyrelsen holde fingeren på pulsen og opsøge eventuelle forhold der er egnet til gennemgang i YNK´s regi. 

Funktion

Navn og Email

Valgdato

Dato

Genvalgt

 

Formand

Camilla Bardram Johnbeck

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 07-09-2020 

 09-09-2022

Sekretær/Kasserer

Mette Louise Gram Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 17-11-2023

 

Bestyrelsesmedlem

Sara Elisabeth Wallenius

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 07-09-2018

 07-09-2020

 09-09-2022

Bestyrelsesmedlem

Elisabeth Lundholm

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 15-05-2019

 10-09-2021

 17-11-2023

Bestyrelsesmedlem

Julie Bjerglund

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 10-09-2020

 09-09-2022

Bestyrelsesmedlem

Naja Enevold Olsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 10-09-2021 

 17-11-2023

Bestyrelsesmedlem

Mathias Loft

 

 17-11-2023

 

Suppleant

Morten Bentestuen

 

 

 17-11-2023

Suppleant

Thomas Justesen

 

 

17-11-2023

 

 
 
Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2020
 
Bestyrelsesmødereferater