National lovgivning
Sundhedsministeriets lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesbekendtgørelsen)
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer (radioaktivitetsbekendtgørelsen)
Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 20019 om brug af strålingsgeneratorer
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af d. 7. august 2007 om håndtering m.v. af radioaktive lægemidler på sygehuse
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning
Godkendte radioaktive lægemidler i Danmark
Håndtering af uheld med radioaktive stoffer
SIS - Statens Institut for Strålebeskyttelse
EU Vejledning
Strålebeskyttelse-118 - Henvisningskriterier for billeddiagnostik (pdf)
Strålebeskyttelse-97 - Beskyttelse mod stråling som følge af I-131Terapi (pdf)
National Vejledning
Arbejdstilsynets vejledning nr. 10167 af 08. november 2022 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling (2022)
Arbejdstilsynets vejledning nr. 9093 af 31. januar 2019 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling (2019)
Sundhedsstyrelsens vejledning om graviditet og ioniserende stråling (2023)
Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder (2020)
Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af åbne radioaktive kilder (2020)
Sundhedsstyrelsens vejledning om godkendte isotopkurser (2020)