Lægeforeningen administrerer medlemsskab og kontingentbetaling for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Indmeldelse og udmeldelse af DSKFNM, kontingentbetaling, opdatering af personoplysninger/email foregår derfor via Lægeforeningen.

Nyt læge-medlem

Nyt ikke-lægeligt medlem

Den tidligere medlemsliste (med blandt andet navne, telefonnumre og adresser) bag login på den gamle hjemmeside er ikke flyttet over på den nye side og der bliver ikke oprettet en ny tilsvarende liste.

  

Nyhedsmail

Nyhedsmailen udsendes nogle gange om året til selskabets medlemmer med f.eks information om årsmøde/generalforsamling.

Nyhedsmailen sendes til den email-adresse man har opgivet hos Lægeforeningen, der håndterer medlemsoplysninger. Email-adressen kan ændres via Lægeforeningen.