Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin holder årsmøde d. 11-12. september i Musikkens Hus i Aalborg. Alle forskningsaktive deltagere opfordres igen i år til at indsende et abstract og dele deres idéer og resultater med årsmødets andre deltagere.

Man kan deltager med enten en poster eller et foredrag, der vil blandt de indsendte abstract blive udvalgt 6 til mundtlig præsentation i foredragssalen. De abstracts der udvælges til mundtlig præsentation, kan frit vælge om de ligeledes vil medbringe en poster. Der vil være præmie til bedste poster og bedste præsentation. I bedømmelsen lægges vægt på det videnskabelige indhold samt præsentationen heraf og der gøres opmærksom på, at studier, der ikke tidligere er publiceret, vil blive prioriteret.

Frist for indsendelse af abstract: fredag den 15. Maj 2020

Vejledning til abstract:

Abstractet skal udfærdiges på dansk eller engelsk og må højst indeholde 400 ord (som til EANM). Følgende skal anføres i nævnte rækkefølge:

  • Titel

  • Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn på alle medforfattere, kun første bogstav med

    stort, understregning af den der præsenterer, ingen titler).

  • Forfatternes ansættelsessted (afdeling og sygehus).

  • Selve abstractet bør følge den vanlige opbygning med Introduktion (herunder formål),

    Materiale og metode, Resultater og Konklusion. OBS! Hele artikler eller andet materiale skal ikke indsendes.

Generelt

Det forudsættes at alle forfattere har godkendt det indsendte abstract. Abstracts, der tidligere har været præsenteret ved internationale kongresser kan indsendes. Da mødet betragtes som et lukket forum, kan abstracts påtænkt præsenteret ved EANM mv. anvendes.
Abstracts/posters udvalgt til præsentation: Mundtlig præsentation i foredragssal af 5 minuttersvarighed med 3 minutters efterfølgende diskussion. Præsentationen kan afholdes på dansk eller engelsk. Der må anvendes max. 5 PowerPoint-slides.

Accepterede posters ophænges på den anviste plads fredag senest kl. 13 og tages ned senest kl. 13 lørdag. Tidspunkt for 2 min præsentation ved posterne fremgår af årsmøde programmet.Posteren må maksimalt være 100 cm bred. Posteren kan være på engelsk såvel som dansk.

Abstractet sendes vedhæftet e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Vi forventer at udsende meddelelse om, hvorvidt de indsendte abstracts er antaget, cirka d. 15. juni 2020.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formand for Yngre Nuklearmedicineres Klub, Camilla Molich Hoff på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.