1. august 2020

Til Selskabets medlemmer

Herved indkaldes til ordinær

Generalforsamling i DSKFNM torsdag den 10/9 2020 kl. 17.00-18.00
På grund af restriktioner som følge af COVID19 afholdes generalforsamlingen uden fysisk fremmøde.
Information om elektronisk adgang følger.

 Dagsorden i henhold til Selskabets love:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af formandens beretning.
 3. Beretninger fra kursusledelserne.
 4. Referater af virksomheden i
 5. Lægevidenskabelige Selskaber
  a. European Association of Nuclear Medicine (incl. technologists)
  b. Union Européenne des Médicin Spécialites
  c. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
  d.World Federation of Nuclear Medicine and Biology
 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og fastlæggelse af kontingenter for det følgende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  a. Formand, ledende overlæge Peter Hovind, udgår af bestyrelsen idet han ikke kan genvælges. Bestyrelsen indstiller til at specialeansvarlig overlæge Søren Hess vælges som ny formand for DSKFNM.
  b. Ledende bioanalytiker Michael Werenberg Mikkelsen udgår af bestyrelsen, idet han ikke kan genvælges. Bestyrelsen indstiller til valg af ledende bioanalytiker Dorrit Krøll.
  c. Radiokemiker Signe Inglev udgår af bestyrelsen, idet hun ikke kan genvælges.
  Bestyrelsen indstiller til valg af radiokemiker Marie Louise Olesen.
  d. Afdelingslæge Camilla Molich Hoff udgår af bestyrelsen, idet hun ikke kan genvælges.
  YNK vælger ny formand for YNK, som efterfølgende indgår i bestyrelsen.
  e. Afdelingslæge Peter Gørtz, hospitalsfysiker Bryan Haddock samt overlæge Anne Lerberg Nielsen er ikke på valg.
 8. Valg af revisorer:
  a. Ledende overlæge Bente Sonne er på valg, modtager genvalg.
 9. Valg af delegat til EANM:
  Ikke på valg. Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen er valgt som EANM delegat i 2018 og er først på valg i år 2022.  
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (SSCPNM): Ikke på valg. Professorerne Søren Møller og Jens Bülow er valgt i 2018 og først på valg i år 2021.
 11. Valg af delegat til WFNMB:
  Overlæge Susanne Rasmussen blev valgt i år 2018. Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne Rasmussen.
 12. Valg af delegat til UEMS:
  Ikke på valg. Specialeansvarlig overlæge Søren Hess er valgt i 2018 og først på valg i år 2022.
 13. Forslag fra bestyrelsen:
         Bestyrelsen har ikke forslag til behandling på generalforsamlingen.   
 14. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag fra Lars Thorbjørn Jensen om at opsige medlemskabet af World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) – se bilag.
 15. Eventuelt

 

De ovenfor omtalte beretninger og regnskaber kan ses på selskabets hjemmeside, efterhånden som de bliver klar.


På bestyrelsens vegne

Peter Hovind, formand for DSKFNM

 

Dokumenter/filer til generalforsamlingen 2020 her.