På grund af Covid-restriktioner kan vi desværre ikke afvikle Kursus i Børnenuklearmedicin som planlagt d. 10-11/3 2021. Da "hands-on" øvelser er en vigtig del af kurset har vi valgt ikke at afholde det som online kursus, men i stedet udskyde det.
Kurset afholdes d. 23.-24. marts 2022 på Rigshospitalet.
Vi regner med at kursusprogrammet i øvrigt er uændret, men sender revideret version ud når det er klar.