Abstract deadline til Årsmødet 2021 er fredag d 18.juni 2021

Årsmødet 2021 afholdes 10-11 september i Musikkens Hus i Aalborg. 

Ønsker man at deltage med et abstract indsendt til sidste års aflyste møde, 

skal det  indsendes på ny.

Nærmere info om format se vedhæftede fil.