På Københavns Professionsskole udbydes Biomedicin og bioanalytisk fortolkning, et modul på 10 ECTS som er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Man kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul til faglig opkvalificering og der er mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger, herunder klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Læs mere her: https://www.kp.dk/videreuddannelser/biomedicin-og-bioanalytisk-fortolkning/