Dansk Lungefunktionsstandard, der aktuelt er i høring kan downloades som pdf her.