Dansk Myelomatose Studie Gruppe annoncerer DMSG efterårsplenum og Scientific symposium den 01.11.2023 på Grand Hotel Odense.
Emnet bliver ”Clonal evolution in myeloma”.
Oplysninger om tilmelding vil følge.
DMSG hjemmeside.