Dansk Thyreoidea Selskab holder årsmøde den 31/5 i Auditorium 93 (Rigshospitalet) fra kl. 12-18.
Temaet er overdiagnosticering og -behandling af thyreoidealidelser.
Se program vedhæftet i kalenderen.