Der er d.d. rundsendt materiale vedrørende Høring om dimensionering af speciallægeuddannelsen.
Evt. kommentarer og forslag kan fremsendes til DSKFNM Sekretær Susanne Rasmussen senest d. 9. september 2016.