Hjemmesiden har fået en ny liste over KFNM-afdelinger i Danmark. Indtil videre indeholder listen samme oplysninger som den gamle, men organiseret sådan at den skulle afspejle de afdelingernes struktur og ledelser med afsnit og underafsnit efter de seneste sammenlægninger af afdelinger.
Jeg har så vidt muligt anvendt de hjemmesider der er aktuelle (?) for alle afdelinger/afsnit, men I må meget gerne melde tilbage hvis oplysninger ikke er korrekte eller ikke afspejler "det virkelige liv"!
-Webmaster