Dansk Hypertensionsselskabs årsmøde d. 21-22/4 - 2023.
Klarskovgaard, Korsør.

Program_Dansk_Hypertensionsselskabs_aarsmoede_2023.pdf

Yderligere information på www.dahs.dk/

Royal Free London Nuclear Medicine Academy og British Nuclear Medicine Society Educational Series afholder virtuelt arrangement den 23. februar 2023.
Foreløbigt program kan ses her: 
https://cdn.ymaws.com/www.bnms.org.uk/resource/resmgr/bnms_meetings/other_meetings/online_education_series_2022/lung_cancer/programme_draft.pdf

Tilmelding og yderligere information:
https://www.bnms.org.uk/page/LungCancerStagingStudyDay

Hyperparathyreoidisme symposium 25.11.2022 på OUH.

DMSG's 32. plenummøde, 3. november 2022 i Odense.

På Københavns Professionsskole udbydes Biomedicin og bioanalytisk fortolkning, et modul på 10 ECTS som er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Man kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul til faglig opkvalificering og der er mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger, herunder klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Læs mere her: https://www.kp.dk/videreuddannelser/biomedicin-og-bioanalytisk-fortolkning/

 

Regnskaber (årsrapporter) kan findes under generalforsamling 2022.