Der kommet nye guidelines vedrørende brug af Ga-68-DOTA-mærkede peptider og F18-FDOPA til påvisning af NE-tumorer, samt brug af Ga-68 PSMA til c. prostatae

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser. Følg link og se mere på SST's hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/referenceniveauer-for-nuklearmedicinske-undersoegelser-er-justeret

Der er d.d. rundsendt materiale vedrørende Høring om dimensionering af speciallægeuddannelsen.
Evt. kommentarer og forslag kan fremsendes til DSKFNM Sekretær Susanne Rasmussen senest d. 9. september 2016.

Indkaldelse til DSKFNM's Generalforsamling 2016 er d.d. rundsendt til alle medlemmer med gyldig mailadresse.
Hvis ikke du har fået mailen bedes du checke at du er registreret med korrekt mailadresse i medlemsdatabasen via hjemmesiden eller at den ikke er fanget i dit spamfilter i mailprogrammet.
Se også indkaldelsen på GF-websiden (kræver login som medlem)

Problemet med at man kunne oprette en tilmelding uden at have valgt hvilke møde-arrangementer man ville deltage i er nu ordnet, således at det ikke længere kan lade sig gøre at oprette en "tom" tilmelding, ligesom man ikke længere kan glemme, at oplyse EAN-nummer til betaling.
-Webmaster/Jørn Theil

DACAPO-kursus 3.9.2016 i Odense nu åben for tilmelding

DACAPO kursus for speciallæger. Emnerne er respirationfysiologi, især SPECT/CT og knogler (PET/CT), infektion og inflammation (FDG-PET/CT).

Medlemmer af DSKFNM har mulighed for at købe billige dagsbilletter til ETA Congress 2016 i København!

Kære medlemmer af DSKFNM.
I relation til Europæisk Thyroidea kongres (ETA) kongres 3-6 September I København er der frigivet dagsbilletter til 50 Euro pr dag primært tiltænkt medlemmer af DES, men vi har nu også fået mulighed for at Jeres medlemmer kan købe disse billetter. 
Der er bla andet en række foredrag og symposier om diagnostik og behandling af thyroideacancer som kunne interessere nogen af Jeres medlemmer. Der planlægges også et symposium (tidspunktet er dog ikke fastsat endnu, men kommer snart på hjemmesiden) med markering af at det i år er 75 år siden den første behandling med radioaktivt jod blev givet til en patient.
Gå ind på www.ETA2016.com og se foreløbig program
Vedr. registrering vælg: “Danish Endocrine Society”. booking code: 2204
Håber I har lyst til at deltage
Venlig hilsen

Birte Nygaard
Chair of LOC, ETA 2016
Associated professor, Md Phd
Department of Endocrinology
Herlev Hospital
University of Copenhagen
Dk-2730 Herlev
Denmark