Som annonceret på selskabets generalforsamling har bestyrelsen øremærket nogle midler til at støtte afholdelse af kursus-/mødeaktiviteter jf. vedhæftede retningslinje. Det vedhæftede ansøgningsskema skal benyttes.

Retningslinje for økonomisk støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter med interesse for Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (pdf).

Ansøgningsskema for økonomisk støtte DSKFNM (docx).

Dansk Radiologisk Selskab holder årsmøde den 24.-26. januar 2024 i Horsens.
Se mere information på https://2024.drs-aarsmoede.dk.

Se program for pankreasmødet 25. januar 2024 her.

Nuclear Medicine and Neurooncology Symposium:
"Diagnostic and Therapeutic Innovations in the Era of Precision Medicine - Nuclear Medicine Meets Neuro-Oncology".

Wien 26.-27. april 2024.
Information, program og tilmelding her:
www.nmn-society.org/