Dansk Thyreoidea Selskab holder årsmøde den 31/5 i Auditorium 93 (Rigshospitalet) fra kl. 12-18.
Temaet er overdiagnosticering og -behandling af thyreoidealidelser.
Se program vedhæftet i kalenderen.

Parathyreoideamøde 27. maj 2024 i Odense.

Årsmødet afholdes d. 13-14 september 2024 i Århus.

Program følger.

 

Fra EANM:

We would like to call on your expertise and invaluable support in expanding our network of experts.

We invite you to join our network of experts by indicating your fields of interest here.
https://www.eanm.org/about/get-involved/

Fra EANM:

Invitation to participate in the European Cancer Organisation's Cancer Workforce Staffing Survey. This initiative aims to collect national data on staffing shortages in different fields within the cancer workforce throughout the WHO European region.

To participate in the European Cancer Organisation's Cancer Workforce Staffing Survey, please follow the link: https://europeancancerpulse.qualtrics.com/jfe/form/SV_2aDJuRbkmSh1Wjc
The survey will close on 29 February.

Som annonceret på selskabets generalforsamling har bestyrelsen øremærket nogle midler til at støtte afholdelse af kursus-/mødeaktiviteter jf. vedhæftede retningslinje. Det vedhæftede ansøgningsskema skal benyttes.

Retningslinje for økonomisk støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter med interesse for Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (pdf).

Ansøgningsskema for økonomisk støtte DSKFNM (docx).