Dette er selskabets kommende nye hjemmeside, som ikke er taget officielt i brug. Der skiftes formentlig i løbet af sommeren 2019. I samme forbindelse bliver domænet ændret fra dskfnm.org til kfnm.dk. Information følger når skiftet foretages. Indtil videre benyttes dskfnm.org stadig.

Tilmelding til årsmødet 2019 her.

Beret_UEMS_2018_PO.pdf

Fysikforlaget har udgivet bogen "Hospitalsfysik – stråleterapi og nuklearmedicin" , der skal understøtte temaet "Fysik i det 21. århundrede" i gymnasiets Fysik A-klasser i de kommende tre skoleår. Temaet er fra august fastsat til "Medicinsk fysik", og bogen omhandler emner som strålingsfysik og strålingsbiologi, gammakamera, SPECT og PET, produktion af isotoper, radionuklidterapi og strålebehandling inklusive partikelterapi.
To af forfatterne, Lennart Egedal Petersen og Peter Frøhlich Staanum, er medlemmer af DSKFNM.

https://lmfk.dk/Forlag-Fysikforlaget?sek_id=26&con_id=&pgrp=0&prod_id=152&pgrp_id=12

Årsmøde Comwell Kolding. Tilmelding åbner 20.06.2018

Isotopkursus for Basisgruppen, Aarhus 2019
Nuklearmedicn & PET, AUH planlægger at udbyde et Isotopkursus for Basisgruppen i efteråret 2019, da vi vurderer, at der ikke er behov i 2018, og da vores fysikergruppe i efteråret 2018 får meget travlt med vores udflytning til vores nye store afd. her på Skejby.

Hilsen
Lene E. Nielsen
Nuklearmedicin & PET
AUH, Skejby

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær modtog torsdag d. 1.2.18 SEB Pensions hæderspris, som en anerkendelse for sin kæmpe indsats inden for kliniske og eksperimentelle organfunktionsundersøgelser, i særdeleshed de patofysiologiske mekanismer ved en lang række nyresygdomme, herunder ændring af hæmodynamik og stofskifte. Hædersprisen uddeles hvert år til en anerkendt forsker, der har ydet en særlig indsats inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Bestyrelsen ønsker Jørgen Frøkæir mange gange tillykke med den fornemme pris.