I bestyrelsen for DSKFNM har vi udskudt beslutningen om, hvorvidt vi skal afholde DSKFNMs årsmøde i 2020 eller ej, så længe som muligt. Vi har med glæde fulgt den positive udvikling af COVID19 epidemien, og har på den baggrund været forsigtigt positive, og skelet meget til regeringens gradvise oplukning af samfundet.
Der er imidlertid andre faktorer, der også gør sig gældende, herunder Regionernes retningslinjer om kursus- og kongresaktivitet i den nærmeste fremtid. For at skærme de kliniske funktioner har Hospitalsdirektørkredsen i Region Hovedstaden besluttet, at der skal være en restriktiv tilgang til afholdelse af postgraduate kurser og uddannelse i hele 2020. Det gælder også kongresser og årsmøder. Det samme gælder for Region Sjælland. Mange afdelinger på Sjælland må ikke sende folk til fysiske møder af en vis størrelse resten af året, andre afdelinger vil kun kunne sende meget få.

Det betyder, at der ikke vil komme særlig mange fra Sjælland, hvis nogen overhovedet, til et årsmøde i september 2020. Og et bredt nationalt møde i 2020 med det sædvanlige deltagerantal er derfor ikke realistisk at gennemføre.  
Bestyrelsen for DSKFNM har derfor truffet den tunge beslutning, at vi udskyder årsmødet i 2020 til afholdelse i 2021.

De indsendte abstracts vil alle blive bedømt, og der vil blive kåret en vinder uden foredragskonkurrence, som vil blive præmieret. Som udgangspunkt vil de indsendte abstracts ikke blive offentliggjort, idet de er indsendt til præsentation i et lukket forum. Alle indsendte abstracts vil komme i betragtning til årsmødet i 2021 medmindre forfatterne ønsker det anderledes. Der bliver ikke uddelt ærespris eller årets skintillator i 2020. Alt udskydes til 2021.

Med andre ord kan vi alle glæde os til 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan samles under andre vilkår.

Det har ikke været en nem beslutning. Og det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har truffet beslutningen.

Generalforsamling 2020:

Generalforsamlingen i 2020 afholdes elektronisk - og dermed uden fysisk fremmøde - torsdag den 10. september 2020 fra klokken 17-18. Nærmere information om elektronisk adgang følger.
Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag vil være bekendtgjort på DSKFNMs hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Opdatering: nu ligger foreløbig dagsorden på hjemmesiden.
Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren –
Afdelingslæge Ali Asmar (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) – i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin holder årsmøde d. 11-12. september i Musikkens Hus i Aalborg. Alle forskningsaktive deltagere opfordres igen i år til at indsende et abstract og dele deres idéer og resultater med årsmødets andre deltagere.

Man kan deltager med enten en poster eller et foredrag, der vil blandt de indsendte abstract blive udvalgt 6 til mundtlig præsentation i foredragssalen. De abstracts der udvælges til mundtlig præsentation, kan frit vælge om de ligeledes vil medbringe en poster. Der vil være præmie til bedste poster og bedste præsentation. I bedømmelsen lægges vægt på det videnskabelige indhold samt præsentationen heraf og der gøres opmærksom på, at studier, der ikke tidligere er publiceret, vil blive prioriteret.

Frist for indsendelse af abstract: fredag den 15. Maj 2020

CNS interessegruppe

Torsdag d. 12. marts 2020 klokken 10.00-16.00

Sted:
Stor PET-konferencen, PET og cyklotronenheden, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Program

9.30-10.00 Ankomst

10.00-11.00 Vaskulære forandringer på CT og MR af cerebrum (v. neuroradiolog Nina Ngyuen)

11.00-11.45: Vaskulære forandringer ved læsning af FDG PET (v. Otto)

11.45-12.00: Diskussion

60 min frokostpause (selvbetalt)

13.00-13.45: Ny forskning: Perfusion af hjernen med PET og MR (v. Oriol)

13.45-14.15 Journal Club om vaskulære forandringer og FDG PET (v. Lisbeth)

10 min pause

14.25-14.55: Erfaringer med PET/MR i klinik og forskning (v. Ian).

14.55-15.15: Ny tracer til den vesikulære ACh transporter (v. Per).

15.15-15.45: Cases

 

 

Tilmelding til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dette er selskabets kommende nye hjemmeside, som ikke er taget officielt i brug. Der skiftes formentlig i løbet af sommeren 2019. I samme forbindelse bliver domænet ændret fra dskfnm.org til kfnm.dk. Information følger når skiftet foretages. Indtil videre benyttes dskfnm.org stadig.

Tilmelding til årsmødet 2019 her.

Beret_UEMS_2018_PO.pdf