Medlemmer af DSKFNM har mulighed for at købe billige dagsbilletter til ETA Congress 2016 i København!

Kære medlemmer af DSKFNM.
I relation til Europæisk Thyroidea kongres (ETA) kongres 3-6 September I København er der frigivet dagsbilletter til 50 Euro pr dag primært tiltænkt medlemmer af DES, men vi har nu også fået mulighed for at Jeres medlemmer kan købe disse billetter. 
Der er bla andet en række foredrag og symposier om diagnostik og behandling af thyroideacancer som kunne interessere nogen af Jeres medlemmer. Der planlægges også et symposium (tidspunktet er dog ikke fastsat endnu, men kommer snart på hjemmesiden) med markering af at det i år er 75 år siden den første behandling med radioaktivt jod blev givet til en patient.
Gå ind på www.ETA2016.com og se foreløbig program
Vedr. registrering vælg: “Danish Endocrine Society”. booking code: 2204
Håber I har lyst til at deltage
Venlig hilsen

Birte Nygaard
Chair of LOC, ETA 2016
Associated professor, Md Phd
Department of Endocrinology
Herlev Hospital
University of Copenhagen
Dk-2730 Herlev
Denmark

Hjemmesiden har fået en ny liste over KFNM-afdelinger i Danmark. Indtil videre indeholder listen samme oplysninger som den gamle, men organiseret sådan at den skulle afspejle de afdelingernes struktur og ledelser med afsnit og underafsnit efter de seneste sammenlægninger af afdelinger.
Jeg har så vidt muligt anvendt de hjemmesider der er aktuelle (?) for alle afdelinger/afsnit, men I må meget gerne melde tilbage hvis oplysninger ikke er korrekte eller ikke afspejler "det virkelige liv"!
-Webmaster

Deadline for indsendelse af abstracts til Foredrags-/Posterkonkurrence ved Årsmødet i 2016 er 15.5.2016. Se mere i vedhæftede fil.

Se info om kommende møder i vedhæftede nyhedsbrev, som også er rundsendt pr. mail til alle medlemmer.
Har du ikke fået mailen så check venligst om vi har en gyldig mailadresse i dine medlemsdata.

DSKFNM har fået nyt ansigt udadtil! Der er kommet en ny menustruktur som er éns for alle sider ligesom alle sider nu har samme grundlæggende layout.
Ændringer skal dels gøre det nemmere at manøvrere rundt på hjemmesiden og dels gøre det nemmere at bruge medier med lille skærm som mobiler og tablets. Den nye menu er tilgængelig også på små skærme, hvor den gamle ikke var fleksibel.
På forsiden kan man nu se kommende arrangementer og sidste nyheder som løbende bliver publiceret efter dato.
Jeg håber alle nuværende og kommende brugere får glæde af ændringen. Skulle der være "bugs" som jeg ikke har fået ændret modtager jeg gerne feedback herom, tak!
Bedste hilsener
Webmaster/Jørn Theil