Udvalgsmedlemmer

Funktion
Jobtitel/Navn

Valgdato
Delegat for DSKFNM
Overlæge Peter Hovind
09-09-2022
Suppleant
Afdelingslæge Michala Reichkendler
09-09-2022