Udvalgsmedlemmer:

Funktion
Jobtitel/Navn
Valgdato
Dato genvalg
Fratræder senest
Formand i DSKFNM
Læge Søren Hess


Næstformand i DSKFNM
Læge Anne Lerberg Nielsen


Sekretær i DSKFNM
Læge Ali Asmar