Udvalgsmedlemmer

Funktion
Jobtitel/Navn
Valgdato
Repr. DSKFNM
Professor Søren Møller
11-09-2015
14-09-2018
17-11-2023
Suppl. DSKFNM
Cheflæge Peter Hovind
17-11-2023