Udvalgsmedlemmer 

Funktion
Navn

Valgdato
Repr. for aftagergruppen
Lars Thorbjørn Jensen
12-09-2014