Udvalgsmedlemmer 

Funktion
Navn

Valgdato
Dato genvalg
Fratræder senest
Repr. for aftagergruppen
Lars Thorbjørn Jensen
12-09-2014