Udvalgsmedlemmer

Funktion i udvalg Jobtitel Fornavn Efternavn Email Valgdato Dato for evt. genvalg Fratræder senest
Hovedkursusleder, Formand Overlæge Peter Oturai   01-02-2017    
Uddannelsansvarlig overlæge, Øst Overlæge Peter Oturai   10-09-2010    
PKL Region Nord Overlæge NN NN   01-02-2017    
Uddannelsansvarlig overlæge, Vest Overlæge Vladlena Ovchinnikova   12-09-2014    
PKL Region Syd ? ? ?   10-09-2010    
Prægraduat klinisk lektor Overlæge Helle Hendel   10-09-2010    
YL-repræsentant - kursister Reservelæge Rikke Broholm   11-09-2015    
Repr. for YNK Reservelæge Mie Holm Vilstrup   10-09-2010    
Uddannelsansvarlig overlæge, Øst Ledn. overlæge Lars Thorbjørn Jensen   12-09-2014